热博电竞平台

中文|English||Español|Tiếng Việt Nam|Türkçe
Vị trí hiện tại:quê hương > Văn hóa doanh nghiệp

Actividad Reciente

Văn hóa doanh nghiệp

 TẦM NHÌN DOANH NGHIỆP
Trở thành nhà cung cấp thiết bị, máy móc bao bì hàng đầu, cung cấp nhu cầu phát triển không ngừng của khách hàng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành sản xuất bao bì
 
SỨ MỆNH DOANH NGHIỆP
Thông qua việc cung cấp thiết bị máy móc đóng gói bao bì giấy kỹ thuật hàng đầu thế giới đáng tin cậy và sự phục vụ chuyên nghiệp có thể giúp khách hàng đạt được nhiều thành công
 
MỤC TIÊU DOANH NGHIỆP
Chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, thúc đẩy toàn diện quá trình hiện đại hóa ngành sản xuất bao bì Việt Nam trong vòng 5 đến 10 năm
 
 TINH THẦN DOANH NGHIỆP VÀ QUAN ĐIỂM GIÁ TRỊ
Cầu thị : làm đến nơi đến chốn, quan tâm kết quả, thành quả hiệu quả cuối cùng
Sáng tạo cái mới : không ngừng sáng tọa và cải thiện
Tín nhiệm : tôn trọng và tin tưởng vào cá nhân, giúp đỡ nhân viên thực hiện được giá trị của bản thân
Tăng trưởng : hướng tới tầm nhìn quốc tế.